Common goals common ways
Edunet Foundation | Lifelong learning programe

Sajtó

A projekthez kapcsolódó nyomtatott és elektronikus formában napvilágot látott magyar nyelvű híradások, tartalmi ismertetők és tanulmányok – megjelenésük időrendjében:


Magyarország


  • Esélyteremtő program egy müncheni szakképzőben a munkaerő-piac igényeinek figyelembe vételével, Szak- és Felnőttképzés, 2013/11-12. (52-56.old.) Letöltés
  • Komplex támogató program a hátrányos helyzetű roma gyerekek társadalmi sikerességének előmozdítására Lengyelországban; Iskolakultúra, 2014/1. (3-17. old.) Letöltés
  • 2014. 03.03. Kossuth Rádió, Közelről című műsora (15:35) Letöltés
  • Tudósítás, Pécsi TV Letöltés
  • 2014. október 28. Kossuth Rádió…
  • „A távolságot, mint üveg golyót, megkapod”. Életpálya-tervezés és pályaorientáció. Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó. Menedzser Praxis 2015/3. (10-31.o.) Letöltés
  • Ami segít és ami gátol. Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó. Menedzser Praxis 2015/4. (Megjelenés alatt) Letöltés
  • Getting it right for every child (GIRFEC). A gyermekek és fiatalok egészséges fejlődését segítő, intergrált támogató rendszer Skóciában. Iskolakultúra 2015/4. (Megjelenés alatt.) Letöltés

Lengyelország