Common goals common ways
Edunet Foundation | Lifelong learning programe

A projekt eseményei

2015

2015 November


2015. november 9-én újabb tréninget tartottunk Szekszárdon. A Tájoló nap megvalósítására felkészítő rendezvényen a városi Kolping Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium szakemberei közül 25 kolléga ismerkedett meg a program szakmai hátterével és tartalmi részleteivel. A nap folyamán személyes élményeket is szerezhettek több szakmai terület számos gyakorlati feladatának kipróbáláséval. A tréningen kiemelt figyelmet kaptak a tanulók megfigyelésével összefüggő teendők – hiszen ezek sikeres elvégzése alapvető az értékelés hitelessége szempontjából. Az Alapítvány a szükséges eszközcsomag kölcsönzésével és a jövőben igény szerinti konzultációval segíti tovább a program helyi megvalósítását.


2015 Augusztus


2015. augusztus 27én 15 pedagógus és 3 tankerületi munkatárs számára tartottunk tréninget Piliscsabán, amelynek keretében a Tájoló nap megszervezésére készültek fel a kollégák. A helyi Jókai Mór Általános Iskola egy korábban elnyert pályázati forrása lehetővé tette, hogy az intézmény beszerezze a pályaorientációt segítő program megvalósításához szükséges valamennyi eszközt és anyagot. A 7. és 8. évfolyamos tanulók Tájoló napjára szeptember 28-án és 29-én két részletben került sor. A programot a tanárok és a tanulók egyaránt lelkesen fogadták. A készségek felmérése során készült megfigyelő lapokat közösen dolgoztuk fel a helyi pedagógusokkal. A program lezárásaként pedig sor került a kapott eredmények közös kiértékelésére is a gyerekekkel és a szülőkkel.


2015 Július


2015. július 9-i keltezéssel érkezett meg a projekt záró értékelése, mely független szakértő közreműködésével készült. A bírálat szerint a projekt színvonalasan, a tervek szerint valósult meg. Korszerű, jó minőségű tartalmat sikerült adaptálni a pályaorientáció és hátrányos helyzetű fiatalok intézményes támogatása témában. Tízes skálán 9 pontot kapott a projekt megvalósítás.


2015 Március


2015. március 12-én két munkatársunk, Katona Nóra és Kovács Anikó felkészítő műhelyfoglalkozást tartott Hódmezővásárhelyen 18 olyan szakember számára, akik Csongrád megyében közösen szeretnék megszervezni a Tájoló nap programját a tavasz folyamán három alkalommal. A nap megvalósulását a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte az Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás keretében. A csoport tagjai között képviseltették magukat a megyei pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs felelősei, a megyei kereskedelmi és iparkamara pályaorientációs munkatársai, jelen volt a munkaügyi központ egyik dolgozója, valamint közismeretei tanárok és szakoktatók. Miután a résztvevők áttekintést kaptak a program jellemzőiről, kisebb csoportokat alkotva, kétféle szerepkörben szerezhettek személyes tapasztalatokat annak működéséről. A tanulók szerepében kipróbálhattak számos feladatot. Megfigyelőként pedig azt gyakorolhatták, hogyan lehet a tevékenységekre vonatkozó reflexiókat a lehető legpontosabban rögzíteni. A pályaorientációs napok helyi megszervezésére elképzeléseik szerint március-április folyamán kerül sor. Az Alapítvány további konzultációs segítséget nyújt ehhez.


2015 Február


2015. február 12-én részletesen bemutattuk a Tájoló nap programját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei tagszervezeteiben dolgozó pályaorientációs referenseknek, akik érdeklődéssel és elismeréssel fogadták azt.Az eseményt az tette különösen fontossá, hogy a jogszabályok a pályaorientációs feladatok ellátását – több szereplő között szétosztva – részben a Kamarákhoz rendelik. A rendezvény keretében így egyszerre volt módunk megszólítani az ország egész területén dolgozó kulcsszereplőket. A projekt és a pályaorientációs eszközcsomag bemutatása mellett, ezen a találkozón kiemelt hangsúlyt kapott a cél érdekében kialakítható helyi partnerségek témaköre, valamint a szervezés számos gyakorlati kérdése is. A résztvevők érdeklődését különösen az a tényt keltette fel, hogy a Tájoló program középpontjában nem tesztek és kérdőívek, hanem különféle képességek felmérésére alkalmas tevékenységek állnak. Ez a forma ugyanis ma még hiánypótlónak számít Magyarországon. A Kovács Anikó által tartott előadást érdeklődés kísérte, és a résztvevők közül azóta már többen kértek részletesebb információt, illetve tervezik a kipróbálást.


2015 Január


2015. január 31-én hivatalosan lezárult a projekt, de a kapcsolódó tevékenyséek nem értek véget.

2015. január 28-án olyan disszeminációs műhelyfoglalkozásra került sor Kaposváron,amelyben – számos egyéb információ mellett – a projekt keretében született adaptációk használatára vonatkozó első tapasztalatok megosztása is helyet kapott. A résztvevők között ott volt a Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési vezetője, a megyei Munkaügyi Központ képviselője, érdeklődőként a nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója és helyettese, valamint a kipróbálásban közreműködő Duráczky József EGYMI munkatársai. A projekt rövid ismertetését követően az adaptációk tesztelésében részt vevő pedagógusok számoltak be személyes élményeikről. Visszajelzésüknek különös jelentőséget adott, hogy ez az iskola sajátos nevelési igényű, hallássérült fiatalok körében próbálta ki a projekt termékeit. A beszámoló részeként bemutatták azt a kisfilmet is, amit a Tájoló napot követően készítettek a résztvevő gyerekekkel. A helyi Kamara és a Munkaügyi Központ képviselői beszéltek saját pályaorientációs tevékenységükről. A rendezvény látható módon hozzájárult a helyi kapcsolatok erősítéséhez is. Az EGYMI hetedikes tanulói ekkor kaptak meghívást az áprilisban megrendezendő SZAKMASZTÁR fesztiválra.

2015. január 26-án lehetőségünk volt előadást tartani az Educatio Nkft. TÁMOP 3.4.2B kiemelt projektje által a pedagógiai szakszolgálatok megyei vezetői számára szervezett információs napon. A rendezvény azért volt különösen fontos számunkra, mert olyan szakembereknek mutathattuk be a Common goals – Common ways projekt eredményeit, akik munkakörüknél fogva – lényegében valamennyi adaptált termékünk iránt érdeklődtek. Ez lehetővé tette, hogy részletesen ismertessük mind az öt terméket. A bajor eredetű „Képzéskísérő” szerepkör, valamint az „Ami segít és ami gátol” című eszköz bemutatása mellett felvázoltuk azt is, hogy mit kínálnak ezek a formák a most alakuló hazai kockázati jelző- és támogató rendszer számára. Ízelítőt adtunk arról, hogy milyen formában dolgozható fel a roma kultúra sajátosságainak figyelembe vételére ösztönző, „Másképp kell? – Másképp kell!” című munkafüzet tartalma szakmai munkacsoportokban. Megosztottuk a „Hatékony kapcsolatépítés iskolai környezetben” című segédlet eddigi használatával kapcsolatos tapasztalatokat – utalva rá, hogy ebben a körben korábban már bemutattuk ezt a skót minta alapján készült útmutatót. A legnagyobb hangsúlyt azonban most a Tájoló nap programja kapta. Az általános ismertetés mellett konkrét példák – feladatleírások, önértékelési és megfigyelői lapok – segítségével igyekeztünk jól érthetővé tenni a programot. A résztvevők közül többen is jelezték, hogy a közeljövőben szándékukban áll megkeresni majd az Alapítványt az együttműködés szándékával.

A 2015. január 10-én Nádudvaron megtartott disszeminációs műhely többféle célt szolgált. Az Alapítvány képviselője, Gönczöl Enikő arról számolt be a résztvevőknek, hogy mi minden történt a projektben a legutóbbi személyes találkozás óta. Bemutatta azokat a lépéseket, amelyek révén elnyerik végleges formájukat a külföldi minták alapján készült adaptációk. Megosztotta az ország különböző térségeiben szerzett kipróbálói tapasztalatokat. Röviden beszélt a projekt záró konferenciájáról, majd ismertette a T-TUDOK Zrt munkatársai által a Tájoló nap tesztelésében részt vett fiatalok körében készült online kérdőíves vizsgálat eredményeit. A Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola igazgatója és tanárai a kipróbálás során szerzett szermélyes élményeiket osztották meg a környező településekről érkező általános iskolai igazgatókkal, valamint a helyi Családsegítő Központ munkatársával. Nagy örömünkre szolgált, hogy az érintett pedagógusok egyöntetűen hasznosnak ítélték a kipróbált programelemeket, és úgy döntöttek, részlegesen be fogják építeni azokat saját pedagógiai programjukba. A Tájoló program helyi tesztelésében közreműködő szakoktatók pedig azt jelezték, hogy ha alakulnak e célra helyi partnerségek, akkor ezek tagjaiként szívesen foglalkoznak majd továbbra is pályaorientációs tevékenységgel – hiszen nekik is érdekük, hogy minél rátermettebb és érdeklődőbb fiatalok kerüljenek hozzájuk.