Projektmenedzser: Gönczöl Enikő
Szakmai vezető: Kovács Anikó
Projektasszisztens: Herman Katalin

(A projekttel kapcsolatban további információk kérhetők: info@edunet.hu)

A projekt három külföldi (Euro Training Centre, München, Németország; Train’d Up, Stirling, Skócia, valamint a Pedagógiai Egyetem, Krakkó Lengyelország), illetve három hazai partner (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Csepel-sziget Általános- és Szakiskola, Speciális Szakiskola, valamint a T-Tudok) részvételével valósul meg.

Az Innováció-transzfer pályázattípus lényege, hogy más európai uniós országokban már bevált, jó gyakorlatok magyarországi adaptációját és integrálását segítse elő – olyan tartalmi területeken, amelyek illeszkednek a hazai szakképzés igényeihez, és elősegítik annak megújulását. A projekt során az alábbi elemek adaptálására kerül sor:

Egy német eredetű, pályaorientációt segítő kompetenciamérési rendszer eszköztára, illetve know-how-ja, amelynek kezelői, alkalmazói a szakképzésben dolgozó pedagógusok, célcsoportját pedig azoknak az általános iskoláknak a 7-8. osztályos tanulói alkotják, amelyek az adott szakképzési intézmény vonzáskörzetében találhatók. Az eszköz segítségével a tanulók néhány órás elfoglaltságot követően megtudhatják, hogy mely pályairányok a leginkább megfelelők számukra (Kompetenzfeststellung).

Egy szakiskolai tanárok által könnyen kezelhető, skót eredetű, kockázatelemző eszköz, illetve ennek használati know-how-ja, amely abban nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogy időről időre felmérjék, milyen kockázatokkal jár diákjaik jövője szempontjából az a helyzet, amelyben az aktuális pillanatban vannak, és tisztában legyenek a beavatkozási lehetőségekkel (Risk-matrix). Úgy nevezett multi-agency megközelítést alkalmaz, és a gyermeket holisztikus szempontból tekinti. Az eszköz a resilience theory-t veszi alapul, amely szerint a súlyos problémák nem feltétlenül végződnek negatív eredménnyel a gyermekek számára, mert akár egy-két protektív tényező is képes a problémák ellensúlyozására. A gyermekek pedig kellően rugalmasak ahhoz, hogy maradandó következmények nélkül vészeljenek át nehéz időszakokat is.

Az oktatás, a munka és a szociális partnerszervezetek világa közötti kapcsolatrendszer, vagyis a szakiskolák körül kialakítható, lokális támogató hálózat németországi és skóciai mintái – amelyek alapos megismerése után hasonló funkciójú helyi hálózatok kialakulását kívánjuk ösztönözni Magyarországon. (Partnership-building). Az adaptáció céljai egy olyan kézikönyv létrehozása, melynek alkalmazásával megvalósítható:

  • az iskola és a munka világa közötti kapcsolat erősítése és a hazai szakképzés duális jellegének támogatása,
  • a jelenleginél megalapozottabb pályaválasztás, illetve a tanulmányi sikeresség erősítése a szakképzésben,
  • a hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb támogatása és
  • a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése

Az általános alapképzésből tudás- és képességhiányokkal, valamint alacsony motivációs szinttel kikerülő fiatalokkal foglalkozik a müncheni partner intézmény. Ott hosszú évek óta rugalmas, és szigorú minőségbiztosítási rendszerrel támogatott felzárkóztató program működik, melynek egyik fontos szereplője a Bildungsbegleiter, aki a képzésbe való belépés pillanatától felelősen támogatja, kíséri végig a rábízott tanulókat egészen a munkahelyre való belépésig, akár azon túl is egy ideig. A projekt keretében kísérletet teszünk egy hasonló szerepkör definiálására, a szükséges know-how leírására, valamint a partner intézményekben a kipróbálásra.

Olyan lengyelországi jó gyakorlatok, amelyek mintákat adnak ahhoz, hogy a többségi oktatás keretében miként lehet figyelembe venni a kulturális kisebbségek eltérő sajátosságait – elősegítve ezzel a kisebbséghez tartozó – különösen a roma – fiatalok sikerességét a szakképzésben – az elméleti ismereteket nyújtó iskolákban és a munka világához kapcsolódó gyakorlóhelyeken egyaránt.